Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Nieuwsbrief 3 - januari 2020

Nog 12 weken voor het startschot klinkt op de Grote Markt in Hulst. Hardlopers, wandelaars, vrijwilligers en organisatieleden zijn volop bezig met hun eigen specifieke voorbereiding op het prachtig loopfestijn wat de (wandel)marathon is in dit prachtig stukje Zeeland. We wensen alle betrokkenen veel succes hierbij.

Behalve de verspreiding van een nieuwsbrief, met daarin de laatste gegevens, zijn we ook zichtbaar op website, facebook, instagram en twitter. Daar worden steeds de laatste gegevens vermeld. Maak bij voorkeur hiervan gebruik om de vraag die bij je leeft op te zoeken. Dank daarvoor.

Stichting Marathon Zeeuws-VlaanderenIn deze nieuwsbrief:
+ Inschrijvingen
+ Vrijwilligers
+ Begeleiding marathonatleten
+ Wandelmarathon
 Inschrijvingen

Bijna 1 februari, de deadline van het goedkoopste inschrijftarief voor de marathon. Vanaf 1 februari is inschrijven € 7,50 duurder. Dus ken je nog iemand die aan de marathon wilt deelnemen maar nog niet heeft ingeschreven, wijs hem/haar op dit voordeeltje.

Zoals op de deelnemerslijst op de website te zien is blijft het aantal inschrijvingen op de marathon wat achter met voorgaande jaren. Het aantal van nu hadden we vorig jaar al op 1 januari. De wandelaars lopen ook wat langzamer, maar die zullen de komende maanden zeker de pas er in zetten.

 Vrijwilligers

Een terugkerend item: voor een organisatie als de marathon EN de wandelmarathon zijn ontzettend veel vrijwilligers nodig. Gelukkig kunnen we op velen een beroep doen en is men bereid om een handje toe te steken. Maar dit jaar zijn we twee dagen in touw en het zou voor ons als organisatie maar ook voor de alle vrijwilligers fijn zijn dat men met meer dan voldoende personen op het parcours aanwezig is, zodat niemand een dubbele taak hoeft uit te voeren.

Dus wilt u of kent u iemand die bereid is op zaterdag en/of zondag een helpende hand te bieden laat het ons weten. Alle hulp is welkom.

 Begeleiding marathonatleten

In de eerste nieuwsbrief van deze marathoneditie maakten we er al melding van: we gaan de begeleidende fietsers weren op smalle en/of moeilijk begaanbare paden (onder verwijzing naar het wedstrijdreglement, art. 8 en 8A). Op deze delen van het parcours worden de fietsers omgeleid en komen dan verderop weer terug op het loopparcours. De omleiding wordt aangegeven door middel van borden of door vrijwilligers c.q. verkeersregelaars. We hebben de fietsroute ook op "papier” staan, zodat iedereen die wil meefietsen deze HIER vooraf kan bekijken. We hopen ten zeerste dat iedereen deze route zal respecteren.

 Wandelmarathon

We merken vanuit verschillende hoeken dat de marathon ook bij de wandelaars gaat leven. Vooral gezamenlijke trainingen zijn in trek. Om enige wetenschap te krijgen van de mogelijkheden tijdens de wandeldag zelf is het verstandig om de website regelmatig te raadplegen, met name de pagina <faciliteiten>. Wandelsportvereniging Zeldenrust is er – samen met MarathonZVL – klaar voor om de vele honderden (en hopelijk wel duizenden) wandelaars een grandioze tocht aan te bieden.

Sponsoren

Hoofdsponsor


Topsponsoren


Subsidieverstrekkers


Sponsoren
Actemium - All Safety - Atelier De Bruijn - Bakkerij Dees - Cargill - De Pooter Personeelsdiensten - De Smet Accountants - De Zeeuwse - Delta Comfort BV - Horeca Markt Hulst - Horeca Markt Terneuzen - Jasperse Transport - Linex - Nederdesign.nl - Provincie Zeeland - Regiobank - Smit Promotions - Yara - Zaman


Subsponsoren
Albert Heijn Hulst - Brouwerij Boelens - Evides - Flowershop Oudeman - Gino van den Broecke - H4A - Health Center Bodyline - ICL IP Terneuzen - Ondernemersvereniging Hulst - Tamoil - Traffic Service Nederland - Van den Manacker Transport - WEA Zeeland

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke | Website: Nederdesign BV