Marathon Zeeuws-Vlaanderen

12 & 13 april 2025

Deelnemers- en wedstrijdreglement

 1. De Marathon Zeeuws-Vlaanderen wordt georganiseerd door de Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan dit reglement.
 2. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie, politie en verkeersregelaars op te volgen. Deelnemen aan de Marathon Zeeuws-Vlaanderen is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
 3. De deelnemers van alle afstanden zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het startvak aanwezig te zijn. Aanwijzingen van de organisatie en officials dienen te worden opgevolgd.
 4. De tijden van de deelnemers worden bepaald via Racetimer. De volgorde in de uitslag wordt bepaald door de bruto tijden. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury. Netto tijden spelen m.b.t. de wedstrijduitslag geen rol. Netto tijden zijn een service aan deelnemers om via de Racetimer chip hun werkelijk gelopen tijd te weten.
 5. De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidingskaravaan meerijdende personen en voertuigen. Ook geldt dit voor vermissing van goederen, behorend aan deelnemers en begeleiders.
 6. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn en het startnummer zichtbaar op de borst dragen.
 7. Het volgen van de wedstrijd en trimloop in auto's, op motoren of bromfietsen is uitsluitend mogelijk voor - door de organisatie - geautoriseerde voertuigen. Anderen worden van het parcours geweerd en/of verwijderd. Het is voor de estafettelopers wel toegestaan om met de auto via vooraf aangekondigde en uitgepijlde routes naar de wisselpunten te rijden.
  Het volgen van de lopers door fietsers is ongewenst om redenen van veiligheid voor atleet en fietser. Veel fietsers op het parcours is hinderlijk voor de loper en kan zorgen voor wedstrijdvervalsing. Het parcours is niet overal geschikt om te fietsen (smalle [modder]paden en gedeelten met los zand). Op sommige delen is het dan ook verboden om met de atleet mee te fietsen. Indien mogelijk zorgen we dan voor een omleidingsroute (volgens bijgaande bordaanduiding). Voor de marathon van 2024 bekijk je hier de fietsroute (naast de marathonroute). Let wel: vanwege weersomstandigheden kunnen aanpassingen ter plaatse mogelijk zijn.
 8. Het is verplicht het startnummer ongevouwen goed zichtbaar aan de voorzijde van het lichaam te dragen. Het niet opvolgen van dit artikel kan tot diskwalificatie leiden.
 9. Elke deelnemer, die in de uitslag opgenomen wil worden, dient te lopen met een door de organisatie goedgekeurde Racetimer chip. Deze mag niet van het startnummer worden verwijderd. Voor registratie dient men op de juiste starttijd de startboog of startmat te passeren.
  Deelnemer heeft het recht om niet met naam in de uitslag te worden opgenomen. Hij/zij kan daartoe een verzoek indienen bij penningmeester@marathonzvl.nl
 10. De Marathon Zeeuws-Vlaanderen kan mogelijk (geheel of gedeeltelijk) door de televisie (live of in samenvatting) worden uitgezonden. Elke deelnemer gaat akkoord met het eventueel op de televisie in beeld brengen van zijn/haar portret. Deelnemers gaan voorts akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 11. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of op de wedstrijddag in tijdstip verschoven zou moeten worden. Zij kan in dat geval ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld; de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.
 12. Bij de marathon wordt in de wedstrijd voor mannen en vrouwen gelopen in de categorieën met tienjaren indeling. Indien bij een categorie minder dan vijf deelnemers hebben ingeschreven, wordt deze samengevoegd met de eerst aansluitende jongere categorie. De leeftijd op de wedstrijddag is bepalend voor de categorie-indeling.
 13. Het inschrijfgeld bij voorinschrijving moet betaald worden via iDeal of Bancontact.
 14. Inschrijfgelden bij na-inschrijving op de wedstrijddag dienen ter plaatse contant te worden afgerekend.
 15. Voor deelname aan de marathon geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
 16. Bij de individuele marathon wordt een tijdslimiet gehanteerd van 5:30 uur. De estafettemarathon heeft een tijdslimiet van 5:10 uur. Voor de 10 km, de 5 km en de kidsrun gelden geen tijdslimieten.
 17. De Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen. Afgifte bij een inzamelingspunt gebeurt op eigen risico.
 18. Ongeveer twee weken voor het evenement zullen startnummers met Racetimer chip, sluitspelden en uitgebreide deelnemersinformatie per post worden bezorgd op het opgegeven adres. Dat geldt uitsluitend voor degenen die tijdig (uiterlijk 31 maart) hebben vooringeschreven. Wanneer de postbestelling op dinsdag voor de marathondag nog niet is gearriveerd, neem dan contact op met: penningmeester@marathonzvl.nl
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie, de Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen.
 20. Nadat is ingeschreven voor de marathon is annuleren niet meer mogelijk. De directe bestelling van programmaboekje, startnummer, herinnering en eventueel busvervoer is de hoofdoorzaak. Daarnaast resulteert het annuleren en terugstorten van het inschrijfgeld in extra werkzaamheden voor de organisatie.
 21. Het is mogelijk uw startnummer beschikbaar te stellen aan een andere deelnemer. U stuurt hiervoor een e-mail aan penningmeester@marathonzvl.nl met uw naam, woonplaats en geboortedatum en de volledige gegevens (zie inschrijfpagina) van de loper die uw startnummer overneemt. De kosten voor het overzetten van uw startnummer op een andere naam bedragen € 7,50 en kunnen overgemaakt worden onder vermelding van uw naam en de naam van de nieuwe loper. Vanaf 1 april  kan uw inschrijving niet meer aangepast worden.