Marathon Zeeuws-Vlaanderen
OKTOBER 2017

De eerste nieuwsbrief voor onze tiende marathoneditie in nieuwe stijl. Deze jubileum jaargang was voor het bestuur aanleiding om verschillende zaken in een nieuw jasje te steken en onze huisstijl een opfrisbeurt te geven. Website, nieuwsbrief en logo zijn eigentijdser geworden. Het jubileum was ook aanleiding om een extra dag aan ons sportfestijn toe te voegen voor een wandelmarathon. Daarover verder meer.

We hopen dat alle veranderingen in goede smaak vallen en we wensen jullie veel leesplezier.

Bestuur Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen.

 In deze nieuwsbrief:
+ De vernieuwde website!
+ Wandelmarathon
+ Inschrijven alle onderdelen
+ Wijzigingen t.o.v. voorgaande editie(s)
+ Vrijwilligers 21 en 22 april 2018.
+ Aanvulling of wijziging op website
 De vernieuwde website!

Sinds 4 oktober staat onze vernieuwde website on-line. Via facebook is dit al wereldkundig gemaakt. Veel lezers hebben reeds kennis kunnen maken met de geheel nieuwe opzet van de site. Misschien is het voor sommigen nog even zoeken waar bepaalde onderdelen zijn gerangschikt, maar even een keertje de hoofdstukjes langslopen en het is  "bekende koek".

De website is nog niet geheel volmaakt. Daar gaan we de komende tijd nog volop aan werken. Maar de belangrijkste gegevens voor iedereen staan wel vernoemd. Het is natuurlijk wenselijk de website regelmatig te raadplegen op aanvullingen of wijzigingen. In de komende nieuwsbrieven zal daar ook regelmatig op worden geattendeerd.

 Wandelmarathon

Zoals al enige tijd geleden is aangekondigd, gaan we op zondag 22 april 2018 voor de eerste keer een wandelmarathon organiseren. Dit doen we in samenwerking met de wandelsportvereniging Zeldenrust. Op onze website staan hierover alle belangrijke gegevens. Goed om te weten (en te onthouden!): de wandelmarathon gaat in de tegenovergestelde richting als de hardloopmarathon. Dus wandelen van Terneuzen naar Hulst.

 Inschrijven alle onderdelen

Vanaf 1 november – 's nachts om 00:00 uur – kan voor alle afstanden via de website worden ingeschreven (behalve de kidsrun). Ongetwijfeld zullen er dan al velen voor hun computer klaar zitten om er zeker van te zijn dat men niet voor een 'gesloten deur’ staat. In de afgelopen jaren was er voldoende tijd en gelegenheid om in te schrijven, behalve . . . . . voor de estafettemarathon. Die raakte steeds sneller vol, na zes minuten voor editie 2017! Eén troost voor 2018: er kunnen nu 200 teams inschrijven, ruim meer dan de afgelopen negen jaar.

We zijn heel benieuwd hoe de inschrijving bij de wandelmarathon gaat verlopen. We vermoeden dat via deze inschrijvingsmodule nog tot ruim in 2018 ingeschreven  kan worden, maar wie weet, verloopt alles misschien wel erg snel?

LET OP: deelnemers die zich voor de marathon 2017 hebben ingeschreven en daarvoor hebben betaald, maar hun inschrijving na overleg met het bestuur mochten doorschuiven naar de marathon 2018, moeten zich wel opnieuw inschrijven maar er zal in dat geval geen inschrijfgeld worden geïnd.

 Wijzigingen t.o.v. voorgaande editie(s)

Een jubileumeditie brengt bij velen vaak ideeën naar boven om dan iets anders of wat meer te doen dan de afgelopen jaren. Dus ook bij het bestuur van de Stichting Marathon ZVL. Wat is er dan zoal veranderd of vernieuwd? 

- We gaan van een 1-daags naar een 2-daags evenement.

- De zaterdag (21 april) is voor de hardlopers; de zondag (22 april) is voor de wandelaars.

- Het maximaal aantal teams op de estafettemarathon gaat van 100 naar 200.

- Er wordt bij de estafette in twee groepen gestart (11.20 uur en 11.40 uur).

- Voor de vrijwilligersgroep staat op zaterdag nog een verrassing op de rol.

 

 Vrijwilligers 21 en 22 april 2018.

Het is een bekend gegeven: elke organisatie valt of staat met de beschikbaarheid van vrijwilligers en de bereidheid zich voor een evenement in te zetten. We prijzen ons gelukkig met het feit dat velen onze Zeeuws-Vlaamse Marathon de helpende hand toesteken. Als organisatie "maken we gebruik” van zo'n 300 à 350 vrijwilligers en dat op allerlei gebied. Meestal zijn dat dezelfde mensen, maar elk jaar vallen er, om diverse redenen, ook een aantal af. Daarom vragen wij steeds om binnen de eigen kennissenkring te polsen of men bereid is een handje toe te steken tijdens ons evenement. Dus als er zo iemand bij is, laat dit dan weten via vrijwilligers@marathonzvl.nl

MAAR . . . in 2018 hebben we te maken met een extra onderdeel, de wandelmarathon op zondag. En ook daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Ongetwijfeld zijn er personen bij die zich beide dagen beschikbaar stellen, Het is echter voorstelbaar dat op zondag andere mensen een handje willen helpen en die zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

 Aanvulling of wijziging op website

In het eerste jaar van een nieuwe website is het gebruikelijk dat er diverse keren aanvullingen of wijzigingen worden geplaatst. We zullen in de nieuwsbrief de belangrijkste veranderingen melden, zodat het 'zoeken’ iets eenvoudiger wordt.

 

 

Op dit moment gaat het om:

- Wandelmarathon > faciliteiten: tekst gewijzigd bij busvervoer.

- Overig > FAQ: vraag & antwoord toegevoegd over “startnummer doorgeschoven van 2017 naar 2018".

Sponsoren

Hoofdsponsor


Topsponsoren


Subsidieverstrekkers

 

Sponsoren
Actemium - Atelier De Bruijn - Bakkerij Dees - De Smet Accountants - De Zeeuwse - De Pooter - Delta Zeeland Fonds - Hamsphire Hotels - Horeca Markt Hulst - Jasperse Transport - Nederdesign.nl - Provincie Zeeland - Regiobank - Smit Promotions - Van Westen - Yara - Zaman - Zeeland Supply

Subsponsoren
Albert Heijn Hulst - Beeldmerk - Evides - Flowershop Oudeman - Gino van den Broecke - H4A
Health Center Bodyline - Horeca Markt Terneuzen - ICL IP Terneuzen - M2 Makelaars - Ondernemersvereniging Hulst - Van den Manacker Transport

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke