Startersbeurs Nederland
nr. 4 - februari 2017

De voorlaatste nieuwsbrief al weer van de editie 2017. Organisatie en atleten zijn volop in voorbereiding op deze negende marathon. Hopelijk geschiedt dat allemaal zonder haperingen en tegenslagen.

We zijn ook al volop bezig met het maken van plannen voor de jubileumeditie van 2018. Hierover meer in de laatste nieuwsbrief en nog meer op 15 april a.s. Er staan de nodige 'veranderingen’ op de rol!

Voor dit jaar wensen we alle deelnemers veel succes in de voorbereiding naar de (estafette)marathon, de 10 km en de 5 km.

Bestuur Marathon Zeeuws-Vlaanderen.In deze nieuwsbrief:
+ Heeft men inschrijving 2016 doorgeschoven naar 2017?
+ Parcourswijziging bij Hulst
+ Stand van zaken
+ Inschrijvingen
+ Marathontrainingen / trim-je-fit
+ Mini-roparun (en andere lopen)
 Heeft men inschrijving 2016 doorgeschoven naar 2017?

In enkele gevallen kon men in 2016 na afmelding voor die betreffende marathon zijn/haar deelname doorschuiven naar een deelname in 2017. Een aantal atleten heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Dit betekent echter niet dat men dan automatisch is ingeschreven voor de editie van 2017. Atleten die van de mogelijkheid van doorschuiven gebruik hebben gemaakt en dit jaar willen meedoen aan de marathon, dienen zich opnieuw in te schrijven. Wanneer er in 2016 is betaald, hoeft men in 2017 niet te betalen. Wel even een bericht aan penningmeester@marathonzvl.nl dat je gebruik maakt van deze mogelijkheid, zodat de incasso-opdracht geblokkeerd kan worden!

 Parcourswijziging bij Hulst

Tijdens de voorgaande edities van de marathon liep men, voordat de wallen rondom Hulst werden aangedaan, over 'het land van de Bruijn' – een vrij lange grasstrook naast de wallen. Bij de start in Hulst kwam deze strook na de tocht over de wallen. Op 15 april zal dit stukje land niet meer in het parcours liggen, maar loopt men over de verharde weg, parallel aan het 'land van de Bruijn’, namelijk de Van de Maelstedeweg en dan naar de Gentsepoort. Voor dat men op de Van de Maelstedeweg uitkomt is het parcours ook een stukje gewijzigd. Het gaat slechts om een kleine aanpassing, om de marathonafstand intact te houden.

Ten opzichte van voorgaande jaren is dit de enigste wijziging in het parcours.

 Stand van zaken

Nog twee maanden voordat het startschot over de Markt in Terneuzen klinkt en de (estafette)lopers c.q. -loopsters aan hun ruim 42 km lange tocht beginnen. Dat betekent dat organisatorisch nu alles op z'n plaats begint te vallen. De grote lijnen zijn besproken en uitgezet, Het komt nu op de details aan. Ook die beginnen op hun plaats te vallen. Sommige details zullen in vergelijking met voorgaande edities verbeterd of uitgebreid worden. Als atleet zal dat niet altijd even goed zichtbaar zijn, maar binnen onze organisatie zijn we toch steeds bezig de puntjes op de i te zetten. We streven ook nu weer naar een optimaal verloop van de marathon en de omlijstingslopen.

 Inschrijvingen

Tot 1 februari kon men tegen gereduceerd tarief inschrijven voor de marathon. Dat hebben 440 deelnemers gedaan. Dit aanal komt overeen met dat van 2016 (toen 436). Maar ook na deze deadline komen er nog regelmatig inschrijvingen binnen. We zijn er zeker van dat we het totaal van vorig jaar (600) ook dit jaar weer zullen halen. Tot en met 13 februari waren er 463 inschriijvingen.

Enkele details van de ingeschreven deelnemers: afkomstig uit Nederland: 302; uit België: 151; overig buitenland: 10. Aantal dames: 89; aantal heren: 374. De grootste groepen vinden we in de leeftijdscategorie  40-50 jaar (D40 en H40). Bij de dames zijn dat 44 atleten en bij de heren 141 atleten. De provincie Zeeland is goed vertegenwoordigd met 184 deelnemers. Hiervan komen er 117 uit Zeeuws-Vlaanderen. Bijna de helft van de Belgische deelnemers komt uit Oost-Vlaanderen: 73.

 Marathontrainingen / trim-je-fit

In januari zijn de trainingen voor de marathon en de 5 of 10 km gestart. De marathontraining gebeurt in de omgeving van Hulst. Deze trainingen worden heel goed bezocht. Een aantal van 65 à 75 deelnemers per keer is eerder regel dan uitzondering. We kunnen dus spreken van een goed en geslaagd initiatief. Er is de laatste weken nog een mogelijkheid geschapen om op de atletiekbaan van RKHAV mee te doen aan de intervaltrainingen. Ook hiervan wordt volop gebruik gemaakt.

De trainingen voor de 5 of 10 km (trim-je-fit) vinden plaats in Terneuzen op de atletiekbaan van av Scheldesport. Ook deze trainingsavonden worden druk bezocht en bieden (beginnende) lopers/loopsters de mogelijkheid om deze afstanden tot een goed einde te brengen tijdens de afwachtingslopen in Hulst (of op een ander moment).

 Mini-roparun (en andere lopen)

Trimlopen promoten doen we sporadisch, maar voor deze loop willen we zeker een uitzondering maken. Op 12 mei start in Oostburg een MINI-ROPARUN over 60 of 120 km. Op 19 mei in Terneuzen. Net als de 'grote’ roparun wordt deze loop ook in estafettevorm gelopen. Alle informatie is te vinden om de website van de organisatie.

Voor de marathonlopers staan de komende weken nog enkele lange trimlopen in Zeeuws-Vlaanderen op de rol.

18 februari de Scheldeloop over 25 km in Terneuzen, 25 februari de halve marathon van Axel en 25 maart de 25 km van Hulst.

Kortere afstandslopen zijn te raadplegen bij SSPZVL..

 Sponsoren

Hoofdsponsor


Topsponsoren


Subsidieverstrekkers

 

Sponsoren
Actemium - Atelier De Bruijn - Bakkerij Dees - De Smet Accountants - De Zeeuwse - Delta Zeeland Fonds - Horeca Markt Hulst - Jasperse Transport - Nederdesign.nl - Provincie Zeeland - Regiobank - Smit Promotions - Van Westen - Yara - Zaman - Zeeland Supply

Subsponsoren
Albert Heijn Hulst - Beeldmerk - Evides - Gino van den Broecke - H4A
Hamsphire Hotels - HCI - Health Center Bodyline - Horeca Markt Terneuzen - ICL IP Terneuzen - M2 Makelaars - Ondernemersvereniging Hulst - Van den Manacker Transport

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke