Startersbeurs Nederland
Nummer 2 - november 2014

Beste (marathon)loper,

In deze tweede nieuwsbrief komen weer enkele 'bijzondere'  zaken aan de orde.

Wat de actualiteit rondom de marathon en onze andere lopen betreft is het raadzaam om regelmatig de website te raadplegen: www.marathonzvl.nl


In deze nieuwsbrief:

+ Inschrijvingen
+ Marathontrainingen
+ Stand van zaken binnen organisatie.
+ Vrijwilligers
+ Sponsoren
 Inschrijvingen

We hadden het gehoopt en ook wel verwacht: de inschrijvingen komen met de regelmaat van de klok binnen. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee, omdat het aangeeft dat wij als organisatie op de goede weg zijn en we de lopers een prachtig parcours voorschotelen.
De verwachtingen wat betreft de estafettemarathon zijn ten volle bewaarheid: zeer snel volgeboekt. In twee uur tijd waren er meer dan 100 inschrijvingen. Ongetwijfeld een teleurstelling voor al degenen die dachten 's ochtends vroeg nog te kunnen inschrijven. Er is een reservelijst gemaakt van alle, buiten de boot gevallen teams, welke dan eventueel nog kunnen invallen bij afzeggingen van aangemelde teams. Mocht jouw estafetteteam niet in de gelegenheid zijn om deel te mogen nemen, we hebben natuurlijk wel een alternatief: een 10 km (of 5 km) afwachtingsloop. Je kunt dan toch de marathonsfeer in Hulst meebeleven.
De inschrijving voor de individuele marathon verloopt heel voorspoedig. Op 16 november waren er al 239 aanmeldingen. Dit aantal hadden we vorig jaar pas een maand later!
De inschrijving voor de afwachtingslopen komt meestal een heel stuk langzamer op gang, maar ook daar zal het aantal deelnemers zeker nog flink stijgen.

 Marathontrainingen

De afgelopen jaren nam de Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen het voortouw om te komen tot een gerichte marathontraining. De opzet hiervan was om een marathon op eigen niveau binnen een redelijke tijd uit te lopen. De belangstelling voor deze trainingen was elk jaar stijgende. Daarom gaan we voor de komende marathon hiermee opnieuw van start, begin januari 2015. 
Voor alle gegevens: houd de website in de gaten: www.marathonzvl.nl/marathon/marathontrainingen.

 Stand van zaken binnen organisatie.

De organisatie van de marathon verloopt geheel volgens plan. Draaiboeken van vorige edities kunnen met de nodige kleine aanpassingen in zijn geheel worden gebruikt. Een vast team van organisatieleden weet na zes marathons wat hen te doen en te wachten staat. We zijn er daarom van overtuigd dat de zevende editie weer een TOPevenement gaat worden.
Op de website staan hier en daar nog gegevens van de marathoneditie 2014, om u enig idee te geven wat u allemaal zou kunnen verwachten. Wanneer deze gegevens geactualiseerd kunnen worden, zal dat zo snel mogelijk op onze website gebeuren. Een reden te meer om deze regelmatig te raadplegen: www.marathonzvl.nl

 Vrijwilligers

We komen er steeds maar weer op terug, maar vriijwilligers blijven belangrijk en NODIG. Voor ons als organisatie en voor alle medewerkers is het fijn te weten waar men op dè dag aan toe is. Welke taak is die bepaalde persoon toebedeeld of waar kan deze worden ingezet? Voor onze vrijwilligerscoördinator is het een fantastisch gevoel om ruim voor de start van de marathon te weten dat ze zich geen zorgen hoeft te maken over de bezetting van de vele vrijwilligersposten op het parours. Dus: schroom niet en meldt u aan via vrijwilligers@marathonzvl.nl

 Sponsoren


     

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke