Startersbeurs Nederland
Nummer 1 - oktober 2014

Beste (marathon)loper,

Een nieuwsbrief in een nieuw jasje: nieuwe stijl en vernieuwde omgeving. We hopen natuurlijk dat deze nieuwe vormgeving positief ontvangen wordt en wensen u veel leesgenot.

Het is begin oktober en de organisatie van de LOGUS-DE HOOP MARATHON ZEEUWS-VLAANDEREN is al weer een maand aan de slag met de voorbereidingen van de marathon in 2015. Met onze inzet en jullie enthousiasme belooft het opnieuw een mooi spektakel te worden.
De belangrijkste zaken zullen in deze eerste nieuwsbrief aan de orde komen.

Met sportieve groet,
Bestuur MarathonZVL


In deze nieuwsbrief:

+ Start LOGUS-de HOOP Marathon Zeeuws-Vlaanderen
+ Inschrijving
+ Deelnemerslimiet
+ Programma 2015
+ Vrijwilligers
+ Sponsors
 Start LOGUS-de HOOP Marathon Zeeuws-Vlaanderen

Zoals reeds eerder bekend is gemaakt wordt de zevende Zeeuws-Vlaamse marathon gelopen op zaterdag 18 april 2015.
De looprichting is van Terneuzen naar Hulst; hetzelfde als in 2013. Het loopparcours houden we zoveel mogelijk intact.
Het gebruik van een chip in het startnummer is ons, als organisatie, goed bevallen. Ook de deelnemers vonden dit een grote verbetering ten opzichte van voorgaande edities. De snelle, accurate  verwerking van de uitslagen viel bij ieder bijzonder in de smaak.

 Inschrijving

Vanaf 1 november 2014 om 00.00 uur openen we via onze website www.marathonzvl.nl de inschrijving voor de marathon, de estafettemarathon en de afwachtingslopen. Informatie over inschrijfgelden zijn te vinden op onze website. Een snelle inschrijving loont, omdat u tot 1 februari 2015 gebruik maakt van een gereduceerd tarief. De inschrijving stopt op 1 april 2015, of eerder bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers. Het verleden leert dat voor de estafettemarathon snel inschrijven noodzakelijk is. De estafettemarathon van 2014 was binnen twee dagen volgeboekt!
Voor de marathon hebben we de mogelijkheid dat je bij een eventuele blessure het startnummer éénmalig kosteloos een jaar kunt doorschuiven.

 Deelnemerslimiet

Vanaf de eerste tot en met de zesde editie mochten we ons verheugen in een steeds toenemend aantal deelnemers, zowel op de marathon als op de overige afstanden.
Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren is het mogelijk om in 2015 het deelnemersveld op de marathon uit te breiden tot 750.
Het succes van de estafettemarathon kunnen we echter niet 'verzilveren' in een limietverhoging. Dat houdt verband met de logistiek op en nabij de wisselpunten. Het aantal estafetteteams blijft zodoende gehandhaafd op 100, exclusief estafetteteams van sponsoren.
Voor wat betreft de afwachtingslopen (5 en 10 km): hier geldt geen deelnemerslimiet.

 Programma 2015

Ten opzichte van 2014 zijn er een aantal wijzigingen:
* looprichting: de start is op de Markt in Terneuzen en finish in de Steenstraat / Grote Markt te Hulst.
* afwachtingslopen: deze vinden nu plaats in Hulst.
* deelnemersaantal: maximaal 750 op de marathon.
* starttijd kidsruns: Terneuzen om 10.30 uur; Hulst om 11.30 uur

Niet veranderd zijn de starttijden:
marathon 11.00 uur
estafettemarathon 11.20 uur
afwachtingslopen 12.00 uur

 Vrijwilligers

Elk evenement valt of staat met de inzet van (veel) vrijwilligers. Zo ook onze marathon.
Ieder jaar kunnen we een beroep doen op een groot aantal, veelal vaste vriijwilligers.
Maar op een groep van zo'n 300 medewerkers zijn er elk jaar mutaties. We weten nu al dat we voor de marathon in 2015 te makeen krijgen met afmeldingen vanuit het vrijwilligersteam. Wij willen  u daarom vragen: hebt u tijd en/of zin om op de dag van de marathon te helpen of kent u iemand in uw omgeving die daartoe bereid is, meldt u zich dan via vrijwilligers@marathonzvl.nl 
Wij zien reikhalzend uit naar uw aanmelding.

 Sponsors

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke