Marathon Zeeuws-Vlaanderen
NR. 3 - februari 2022

We zijn al weer zes weken ver in het nieuwe jaar. Een jaar dat hopelijk uit kan (en mag) groeien naar voor ieder van ons een mooi en gezond jaar; waarin ook veel sportieve uitdagingen liggen te wachten. Eén van die uitdagingen wordt ongetwijfeld de Marathon Zeeuws-Vlaanderen.

De voortekenen vanuit de landelijke overheid om ons (sociale) leven naar 'normaal’ te laten verlopen zien er rooskleurig uit. Reden te meer om als bestuur vol in te gaan op een fantastisch marathonweekend in april. Via social media houden we jullie op de hoogte.

Bestuur Logus - de Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen.In deze nieuwsbrief:
+ INSCHRIJVINGEN
+ WANDELMARATHON
+ VRIJWILLIGERS
+ MARATHON
 INSCHRIJVINGEN

Na de afgelastingen van 2020 en 2021 hebben veel toendertijd ingeschreven deelnemers hun inschrijving gestand gehouden. Ook zijn er de afgelopen maanden nieuwe inschrijvingen bijgekomen zodat we momenteel (1 februari) op een record aantal van 721 ingeschreven deelnemers op de marathon staan. Hiervan komen er 519 uit Nederland (waarvan 169 uit Zeeuws-Vlaanderen), 193 uit België en 9 uit vijf andere Europese landen. Er zijn 578 mannen en 143 vrouwen. 

 

 WANDELMARATHON

De wandelmarathon staat al stevig in de steigers. Nog even enkele plooien glad strijken en de naar verwachting tweeduizend wandelaars kunnen van start op de Markt in Hulst. In verband met de nodige spreiding over het parcours hebben we de starttijd aangepast. Starten is mogelijk tussen 7 en 9 uur 's ochtends (maar eindtijd kan nog gewijzigd worden)Op de website zijn al belangrijke gegevens vermeld c.q. aangepast (o.a. parcours en rust- & verzorgingspunten). Tot nu toe zijn er 1837 wandelaars aangemeld, waarvan 1684 uit Nederland; 150 uit België en 3 uit andere landen. Er lopen meer vrouwen dan mannen mee, resp. 1121 en 716. Er is een grote verscheidenheid in leeftijd: van 11 tot 84 jaar, waarbij de 50-60 jarigen de grootste groep vormen.

 VRIJWILLIGERS

Een marathon is enkel mogelijk door de inzet van een groot aantal vrijwilligers op velerlei gebied. Onze organisatie beschikt over een grote groep vrijwilligers, maar we willen het aantal vrijwilligers nu en in de toekomst blijven waarborgen. Daarom doen we nogmaals een oproep aan alle (oud-)lopers die om welke reden dan ook niet meer in staat zijn om de hardloopsport te beoefenen, zich aan te melden als vrijwilliger. Familieleden zijn uiteraard ook van harte welkom bij de vrijwilligersgroep.

We zijn vooral op zoek naar verkeersregelaars (digitale instructie), maar ook voor andere functies zijn nog volop mensen nodig. Vragen en/of aanmelden kan via het mailadres: vrijwilligers@marathonzvl.nl 

 MARATHON

Nu er deze week nieuwe versoepelingen met betrekking tot de coronapandemie zijn aangekondigd gaat de organisatie enthousiast verder met de voorbereidingen van de marathondagen. We verwachten dat niets ons meer in de weg staat om er een geslaagd weekend van te maken. Ook gaan we de komende weken de gegevens op de website bijwerken. 

De trainingsgroepen op zaterdag zijn de afgelopen weken al goed bezig geweest. Een mooie opkomst van ca. 50-60 atleten is een prachtig resultaat. Het is nog altijd mogelijk om bij deze groep aan te sluiten. De looproutes worden elke week op de website vermeld (kijk onder “marathontraining”).

Sponsoren

Hoofdsponsor


Topsponsoren


Subsidieverstrekkers


Sponsoren
Actemium - All Safety - Atelier De Bruijn - Bakkerij Dees - Cargill - De Pooter Personeelsdiensten - De Smet Accountants - De Zeeuwse - Delta Comfort BV - Horeca Markt Hulst - Horeca Markt Terneuzen - Jan Snel - Jasperse Transport - Nederdesign.nl - Provincie Zeeland - Recht door Zee Regiobank - Smit Promotions - Yara - Zorgsaam


Subsponsoren
Albert Heijn Hulst-Axel - Brouwerij Boelens - Flowershop Oudeman - Gino van den Broecke - H4A - Health Center Bodyline - ICL IP Terneuzen - Ondernemersvereniging Hulst - Tamoil - Traffic Service Nederland - Van den Manacker Transport - Zaman

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke | Website: Nederdesign BV