Marathon Zeeuws-Vlaanderen
NR. 1 - oktober 2021

Voor de derde keer: de twaalfde marathon en tweede wandelmarathon.

Allereerst hopen we dat jullie allemaal de afgelopen 2 jaar zonder gezondheidsproblemen zijn doorgekomen. We zijn ons er echter van bewust dat dit niet voor ieder opgaat en dat het coronavirus soms hard heeft toegeslagen. Voor wie dit aangaat wensen wij heel veel sterkte en beterschap.

We starten in ieder geval met de organisatie van de Logus-de Hoop Marathon en Wandelmarathon ZVL. Hopelijk kunnen we 23 en 24 april 2022 veel deelnemers ontvangen bij de start op de Markt in Hulst en daarna verwelkomen bij de finish in Terneuzen.

Het Bestuur.

 In deze nieuwsbrief:
+ START INSCHRIJVING
+ VRIJWILLIGERS
+ TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN
+ AAN- of AFMELDEN NIEUWSBRIEVEN
 START INSCHRIJVING

De inschrijving voor de MARATHON wordt in de nacht van 31 oktober / 1 november om 00:00 uur geopend. We hebben een limiet gesteld aan het aantal deelnemers: 750 voor de marathon. Een belangrijk gegeven hierbij is wel dat alle inschrijvingen voor de marathons van 2020 worden doorgeschoven naar 2022.

Voor de ESTAFETTEMARATHON kan op dit moment niet worden ingeschreven. De resterende plaatsen zijn gereserveerd voor de teams van onze sponsoren.

De inschrijving gaat op hetzelfde moment ook open voor de WANDELMARATHON (maximaal 2500 deelnemers) en de 5 of 10 km.

Inschrijven doe je via de website www.marathonzvl.nl/inschrijven. Kies hier het onderdeel van je voorkeur.

 VRIJWILLIGERS

Bij de organisatie van een marathonevenement zijn heel veel personen betrokken, zeker wanneer de marathon van de ene naar de ander plaats gaat, Over het aantal en de inzet van deze groep vrijwilligers hebben we zeker niet te klagen, die is altijd voortreffelijk. Maar om het aantal op de marathondag rond te krijgen vergt de nodige inspanning van onze vrijwilligerscoördinator. Zeker nu er een tweetal jaren geen marathon is geweest gaat de bezetting door vrijwiligers bij de diverse onderdelen extra inspanning vergen. Afgelopen jaren zal er beslist verloop zijn geweest vanwege verhuizing, werk, overlijden of vakantie. Daarom onze vraag aan het begin van een nieuwe marathon: wilt u of kent u iemand die ons een handje wil helpen > aanmelden kan via de website. We zijn blij met alle mogelijke inzet uwerzijds.

 TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN

Allerlei gegevens met betrekking tot onze loopevenementn zijn te vinden op de website. Bezoek deze regelmatig. Veel blijft gedurende het jaar hetzelfde maar er komen hier en daar ook aanvullingen of wijzigingen. We proberen in de nieuwsbrieven hier wel op te wijzen, maar neem aub zelf ook de nodige actie.

Voor de editie van 2022 zijn er nog geen wijzigingen van kracht. Veel zal natuurlijk afhangen van de mogelijkheden en maatregelen die de landelijke en regionale overheden ons gaan bieden naar aanleiding van een dan geldende corona epidemie.

 AAN- of AFMELDEN NIEUWSBRIEVEN

Veel hardloop- en wandelevenementen zijn de afgelopen maanden niet door kunnen gaan. Het kan dus gebeuren dat er dingen zijn veranderd (privé of zakelijk)waardoor je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Meld je dan af via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Als je de nieuwsbrief niet meer kunt ontvangen omdat je bijvoorbeeld deze via je vorige werk kreeg, laat dit dan via een mailtje weten. We proberen dit dan zo goed en snel mogelijk te verwerken.

Sponsoren

Hoofdsponsor


Topsponsoren


Subsidieverstrekkers


Sponsoren
Actemium - All Safety - Atelier De Bruijn - Bakkerij Dees - Cargill - De Pooter Personeelsdiensten - De Smet Accountants - De Zeeuwse - Delta Comfort BV - Horeca Markt Hulst - Horeca Markt Terneuzen - Jan Snel - Jasperse Transport - Nederdesign.nl - Provincie Zeeland - Recht door Zee Regiobank - Smit Promotions - Yara - Zorgsaam


Subsponsoren
Albert Heijn Hulst-Axel - Brouwerij Boelens - Flowershop Oudeman - Gino van den Broecke - H4A - Health Center Bodyline - ICL IP Terneuzen - Ondernemersvereniging Hulst - Tamoil - Traffic Service Nederland - Van den Manacker Transport - Zaman

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke | Website: Nederdesign BV