Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Nieuwsbrief 2 - nov. / dec. 2019

Afgelopen maanden is het bestuur geconfronteerd geworden met het stoppen binnen de organisatie van enkele organisatieleden. Gelukkig zijn er voor de meeste vacatures goede plaatsvervangers gevonden en met enkele zijn we nog in gesprek. We hebben goede hoop dat alle vacatures voor het eind van dit jaar zijn ingevuld.

Aangezien dit de laatste nieuwsbrief van 2019 is, wil het bestuur iedereen fijne en gezellige feestdagen wensen met familie, vrienden en bekenden en voor 2020 een goede gezondheid.

Bestuur Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen.In deze nieuwsbrief:
+ Hoofdsponsor Logus-de Hoop verlengt contract
+ Trainen voor de marathon
+ Inschrijvingen
 Hoofdsponsor Logus-de Hoop verlengt contract

Verheugend nieuws voor Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Wij hebben met onze hoofdsponsor Logus-de Hoop een principe akkoord over verlenging van het sponsorcontract voor de komende drie jaar, t/m 2022. We zijn uitermate tevreden met de gemaakte afspraken. Het contract zal binnenkort worden getekend. De verlenging geldt zowel voor de marathon als de wandelmarathon.

Bouwcenter Logus-de Hoop is al vanaf het eerste jaar van de marathon als hoofdsponsor aan dit loopevenement verbonden. Gezien deze jarenlange steun mogen we gerust stellen dat de samenwerking naar ieders tevredenheid is verlopen en dat gaat in de toekomst zeker gecontinueerd worden.

 Trainen voor de marathon

Elk jaar hebben we voor de liefhebbers een geschikte aanzet voor het (uit)lopen van de marathon: de marathontraining. We starten hiermee in Hulst op zaterdag 11 januari 2020, onder bezielende leiding van een nieuwe coördinator Guy van Driessche. Het gehele programma en allerlei (belangrijke) afspraken m.b.t. de trainingen zijn te vinden op de website www.marathonzvl.nl/deelnemers/marathon. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk.

Voor degenen die de marathon (nog) niet zien zitten, is er ook een mogelijkheid om aan te sluiten bij de trainingsgroep in Terneuzen: “Trim je Fit”. Deze trainingsgroep richt zih vooral op het volbrengen van de kortere afstanden binnen de organisatie. De ins en outs vind je op de facebookpagina. De training begint op maandagavond 27 januari bij Atletiekvereniging Scheldesport.

 Inschrijvingen

De organisatie heeft al jaren de wens om een aantal van 750 deelnemers op de individuele marathon te halen. Dat is ons nog steeds niet gelukt. Helaas moeten we constateren dat we tot nu toe nog ver achter blijven op ons gesteld doel van het aantal deelnemers. Natuurlijk hopen we dat er de komende maanden nog een flinke spurt richting de 750 ontstaat. Misschien als goed voornemen voor het nieuwe jaar: meedoen aan de Marathon Zeeuws-Vlaanderen? We kijken reikhalzend uit naar de golf van aanmeldingen.

Sponsoren

Hoofdsponsor


Topsponsoren


Subsidieverstrekkers


Sponsoren
Actemium - All Safety - Atelier De Bruijn - Bakkerij Dees - Cargill - De Pooter Personeelsdiensten - De Smet Accountants - De Zeeuwse - Delta Comfort BV - Horeca Markt Hulst - Horeca Markt Terneuzen - Jasperse Transport - Linex - Nederdesign.nl - Provincie Zeeland - Regiobank - Smit Promotions - Yara - Zaman


Subsponsoren
Albert Heijn Hulst - Brouwerij Boelens - Evides - Flowershop Oudeman - Gino van den Broecke - H4A - Health Center Bodyline - ICL IP Terneuzen - Ondernemersvereniging Hulst - Tamoil - Traffic Service Nederland - Van den Manacker Transport - WEA Zeeland

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke | Website: Nederdesign BV