Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Nieuwsbrief 1 - oktober 2019

DE MARATHON 2020.

We staan op de drempel van de marathonuitgave 2020. De twaalfde alweer. De voorbereidingen zijn vanzelfsprekend al volop begonnen. Bestuur en organisatieleden hebben hun eerste bijeenkomsten achter de rug en zijn nu bezig met de uitwerking van de diverse plannen en organisatorische zaken.

In deze nieuwsbrief brengen we enkele belangrijke zaken onder de aandacht van de deelnemers. We hopen dat zij die tot zich zullen nemen.

We wensen allen een plezierige voorbereiding naar onze marathon van 2020.

Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen.In deze nieuwsbrief:
+ INSCHRIJVEN
+ KORTINGSACTIE
+ MEEFIETSEN OVER MARATHONPARCOURS
+ VERVOER ESTAFETTELOPERS NAAR WISSELPUNTEN
+ WANDELMARATHON
 INSCHRIJVEN

De inschrijving voor de (estafette)marathon wordt in de nacht van 31 oktober / 1 november om 00:00 uur geopend. Voor beide onderdelen hebben we een limiet gesteld aan het aantal deelnemers: 750 voor de marathon en 175 voor de estafettemarathon. De ervaring leert dat dit laatste onderdeel al snel is volgeboekt!

De inschrijving gaat op hetzelfde moment ook open voor de wandelmarathon (maximaal 2500 deelnemers) en de 5 of 10 km.

Inschrijven doe je via de website www.marathonzvl.nl/inschrijven. Kies hier het onderdeel van je voorkeur.

 KORTINGSACTIE

Vorig jaar zijn we gestart met een leuke actie voor atletiekverenigingen en loopgroepen welke we dit jaar willen voortzetten. Wanneer zich 5 deelnemers inschrijven vanuit de vereniging of loopgroep, krijgt de vereniging of groep het inschrijfgeld van één deelnemer op hun rekening teruggestort. Bij inschrijven van 10 deelnemers gaat het inschrijfgeld van drie atleten naar de vereniging of groep. Men dient wel via of namens de eigen club in te schrijven. Deze regeling geldt alleen voor de marathon!

Op deze manier hopen we veel (deelnemers van) atletiekverenigingen of loopgroepen op onze marathon te begroeten.

 MEEFIETSEN OVER MARATHONPARCOURS

Meefietsen; een onderwerp dat elk jaar weer aanleiding is tot de nodige discussies, zowel bij atleten als bij de organisatie. We begrijpen dat het voor de lopers stimulerend kan werken wanneer er een begeleider meefietst over het parcours, maar het geeft wel een aantal problemen. Niet elke atleet laat zich begeleiden, maar er zijn atleten waar twee of drie fietsbegeleiders zijn. Dat vinden we als organisatie iets teveel van het goede, zeker wanneer dat bij groepjes atleten gebeurt. Veel fietsers op het parcours is niet gunstig voor het sportieve wedstrijdverloop, want fietsers kunnen lopers hinderen. Ook wordt er gelopen over smalle zand-, bos- en landpaden.

Fietsen op de openbare weg kunnen we (helaas) niet verbieden, maar als begeleider mogen we u wel weigeren op doorgangen van particulier terrein. Parcourswachten c.q. verkeersregelaars zullen in dat geval eventuele fietsbegeleiders een omleidingsroute laten volgen. We verwachten dat hun aanwijzingen ook opgevolgd zullen worden, mede gelet op het sportieve verloop van de wedstrijd.

 VERVOER ESTAFETTELOPERS NAAR WISSELPUNTEN

De estafettemarathon is een mooi ondeerdeel van het programma waarbij zo'n 200 teams (waarvan 25 van sponsoren) aan de start zullen staan.

Op de wedstrijddag kan er dan een logistiek probleem ontstaan. Veel teams komen uit de streek en zijn bekend met de regionale infrastructuur. Zij gebruiken hun kennis hiervan om met de auto naar de diverse wisselpunten te rijden op de voor hen meest logische en snelle manier. Dat geeft dan onherroepelijk problemen, omdat men dan in een filevorming terecht komt. Het gevolg: niet tijdig bij het wisselpunt met de volgende atleet die moet lopen (deze gebeurtenis deed zich voor tijdens de marathon van 2019).

Als organisatie proberen we zoiets te voorkomen door de autoroute naar de wisselpunten met borden uit te pijlen en een beschrijving op papier te geven. Door zich nu aan deze route te houden is de kans op oponthoud onderweg tot een minimum beperkt. Een goede raad dus: volg de pijlen van de autoroute.

 

 WANDELMARATHON

Na een zeer geslaagde eerste wandelmarathon in 2018 volgt in 2020 de tweede editie op zondag 19 april. Gezien de reacties van de deelnemers van de eerste tocht verwachten we een net zo'n groot succes (of groter) bij de tweede. Deze volgt hetzelfde parcours als de marathon van zaterdag, dus ook van Hulst naar Terneuzen. Als organisatie werken we opnieuw weer samen met wandelsportvereniging Zeldenrust.

Alle ins en outs zijn te lezen op onze webite. In de komende maanden zullen nu nog ontbrekende gegevens worden aangevuld.

Sponsoren

Hoofdsponsor


Topsponsoren


Subsidieverstrekkers


Sponsoren
Actemium - All Safety - Atelier De Bruijn - Bakkerij Dees - Cargill - De Pooter Personeelsdiensten - De Smet Accountants - De Zeeuwse - Delta Comfort BV - Horeca Markt Hulst - Horeca Markt Terneuzen - Jasperse Transport - Linex - Nederdesign.nl - Provincie Zeeland - Regiobank - Smit Promotions - Yara - Zaman


Subsponsoren
Albert Heijn Hulst - Brouwerij Boelens - Evides - Flowershop Oudeman - Gino van den Broecke - H4A - Health Center Bodyline - ICL IP Terneuzen - Ondernemersvereniging Hulst - Tamoil - Traffic Service Nederland - Van den Manacker Transport - WEA Zeeland

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke | Website: Nederdesign BV