Marathon Zeeuws-Vlaanderen
nummer 1 - oktober 2018

Voor u staat of ligt de eerste nieuwsbrief die betrekking heeft op onze Logus-de Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen in 2019. Het bestuur en de commissieleden hebben de eerste vergaderingen al achter de rug. We zijn met zijn allen opnieuw met veel ambitie op weg naar een nieuwe editie. Een belangrijke doelstelling willen we nu proberen te verwezenlijken: het bereiken van ons maximaal aantal deelnemers op de marathon. Een werkgroepje is hierover volop aan het brainstormen De komende tijd zullen we wat uitgebreider op dit onderwerp terugkomen.

Ook al zijn we bezig met de marathonafstand, dat wil nog niet zeggen dat de andere afstanden wat terzijde worden geschoven. Deze worden vanzelfsprekend meegenomen in de gehele organisatie.

We wensen jullie veel leesplezier en een prima voorbereiding op één van de weinige voorjaarsmarathons in Nederland met een mooie, natuurlijke, uitdagende, afwisselende en gezellige uitstraling: Logus-de Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen.

Het bestuur van de Stichting Marathon ZVL.

 In deze nieuwsbrief:
+ Start ELFDE Logus-de Hoop Marathon ZVL
+ Inschrijven vanaf 1 november
+ Vrijwilligers
+ Verzending nieuwsbrief
+ Programma marathondag
+ Social media
 Start ELFDE Logus-de Hoop Marathon ZVL

Na onze jubileumeditie van 21 en 22 april 2018 staat nu al weer de volgende marathon in de steigers. Zateredag 13 april 2019 is het zover. Dan gaan we al hardlopend van Terneuzen naar Hulst. Vanzelfsprekend zorgen we voor een prachtige route door ons mooi Zeeuws-Vlaamse landje. Voor alle actuele zaken: bezoek hiervoor de website.

 Inschrijven vanaf 1 november

Net als voorgaande jaren opent de inschrijving voor alle afstanden (behalve de kidsrun) op 1 november. We hopen dat er weer veel enthousiaste atleten zullen inschrijven en die we dan in april aan de start zien verschiijnen. De verwachting is dat de marathon nog niet in de eerste weken zal zijn volgeboekt (maximaal 750 atleten), maar beste deelnemer . . . . verras ons!

Heel anders zal het toegaan bij de inschrijving voor de estafettemarathon. Ieder jaar opnieuw wordt het maximum binnen heel korte tijd bereikt. We zijn benieuwd of we het aantal teams (175) voor dit jaar weer binnen een half uur halen.

De inschrijving opent 's nachts om 0:00 uur.

Een aantal atleten hebben hun inschrijving voor de marathon van 2018 doorgeschoven naar 2019. Deze atleten moeten zich opnieuw inschrijven. De afhandeling van hun inschrijving zal dan op aangepaste wijze plaatsvinden (niet zichtbaar tijdens de inschrijvingsprocedure).

 Vrijwilligers

Bij de organisatie van een marathonevenement zijn heel veel personen betrokken, zeker wanneer de marathon van de ene naar de ander plaats gaat, Over het aantal en de inzet van deze groep vrijwilligers hebben we zeker niet te klagen, die is altijd voortreffelijk. Maar om het aantal op de marathondag rond te krijgen vergt de nodige inspanning van onze vrijwilligerscoördinator. In de loop van een jaar hebben we toch enig verloop vanwege verhuizing, werk, overlijden of vakantie. Daarom steeds onze vraag aan het begin van een nieuwe marathon: wilt u of kent u iemand die ons een handje wil helpen > aanmelden kan via de website. We zijn blij met uw inzet

 Verzending nieuwsbrief

In mei hebben alle abonnees van de nieuwsbrief (> 3000) een verzoek ontvangen om zich opnieuw aan te melden voor de nieuwsbrief. Dit was een verplichting voor organisaties in het kader van de vernieuwde wetgeving op de privacy. Op ons verzoek van een hernieuwde aanmelding zijn een kleine 400 positieve reacties gekomen. Deze nieuwsbrief gaat voortaan naar deze aanmeldingen, omdat we de oude adressen niet meer mogen gebruiken. Indien je van iemand te horen krijgt dat hij/zij geen nieuwsbrief ontvangen heeft, ligt dat dus aan het niet opnieuw aanmelden.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan nog altijd, maar moet voortaan via de website gebeuren. De nieuwsbrief is ook nog steeds te lezen via dezelfde websitepagina.

 Programma marathondag

Elk jaar proberen we voor de deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers en sponsoren er een fijne en aangename marathondag van te maken. Gezien de positieve reacties uit het verleden lukt ons dat aardig. We hebben dus opnieuw een mooi programma op de rol staan, met één restrictie: dit programma is slechts voorlopig. Bekijk hiervoor de website.

 Social media

Naast de al bekende platforms als facebook en twitter hebben we een derde mogelijkheid om foto's en berichten te delen. Via instagram (#marathonzvl) zijn we nu ook bereikbaar. De man achter deze media ziet uit naar uitgebreide reacties van zowel hardloop liefhebbers als van 'buitenstaanders'. Alle reacties zijn welkom, zowel positief als negatief, maar dan wel steeds op een positieve manier gebracht.

Sponsoren

Hoofdsponsor


Topsponsoren


Subsidieverstrekkers


Sponsoren
Actemium - Atelier De Bruijn - Bakkerij Dees - De Pooter Personeelsdiensten - De Smet Accountants - De Zeeuwse - Delta Comfort BV - Gino van den Broecke - H4A - Horeca Markt Hulst - Horeca Markt Terneuzen - Jasperse Transport - Linex - Nederdesign.nl - Provincie Zeeland - Regiobank - Smit Promotions - Van Westen - Yara - Zaman - Zeeland Supply


Subsponsoren
Albert Heijn Hulst - Beeldmerk - Evides - Flowershop Oudeman - Health Center Bodyline - ICL IP Terneuzen - Ondernemersvereniging Hulst - Tamoil - Van den Manacker Transport - Engie

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke