Marathon Zeeuws-Vlaanderen
mei 2018 - EXTRA EDITIE

Twee onderwerpen deze keer, waarvan de eerste (de privacywetgeving) wel erg belangrijk is!

Het afgelopen marathonweekend was een erg geslaagd festijn.We mochten veel leuke, prachtige en positieve reacties ontvangen. Dank daarvoor. In 2019 staat er opnieuw een marathon (de elfde in de serie) op het programma. De datum ligt vast: 13 april 2019. Een hernieuwde editie van een wandelmarathon, is nog discutabel. We zijn hierover nog steeds in overleg, maar de uitkomst zal naar verwachting niet lang meer op zich laten wachten.In deze nieuwsbrief:
+ NIEUWE PRIVACYWETGEVING (AVG)
+ Foto's op website
 NIEUWE PRIVACYWETGEVING (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is er in de Europese Unie een uniform privacy wetgeving van kracht. Zoals misschien bekend, moeten bedrijven, verenigingen, stichtingen e.d. zich aan deze wetgeving conformeren.

Wat betekent dit voor de Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen?

We hebben een (nieuw) privacyreglement en cookieverklaring opgesteld. Hierin staat vermeld wat we met uw persoonlijke gegevens doen die u aan ons doorgeeft. Het betekent ook dat we vanaf de ingangsdatum van de wetgeving uw gegevens niet meer mogen gebruiken. We mogen jullie dus ook niet meer informeren via een aan jullie toegestuurde nieuwsbrief. Dat is jammer, omdat we in de loop der jaren een groot bestand hebben opgebouwd van personen die onze nieuwsbrief in de maanden voorafgaand aan de marathon ontving. Een dergelijke nieuwsbrief is een prachtig communicatiemiddel naar alle (marathon) belangstellenden.

Wat kun je nu doen om toch verzekerd te zijn van het ontvangen van de nieuwsbrief?

Het antwoord is simpel: je opnieuw aanmelden via onderstaande link.

IK WIL DE NIEUWSBRIEF ONTVANGEN

We hopen en verwachten dat je prijs stelt op toezending van onze nieuwsbrieven (de eerstkomende in oktober 2018). Hartelijk dank hiervoor.

Aanmelden kan ook via onze website, onder de tab < overig >

 

 Foto's op website

De marathon ligt al weer een aantal weken achter ons. Er zijn ongetwijfeld veel gelukkige of mooie of vervelende of leuke dingen in de herinnering achtergebleven. Daar helpen de vele foto's en filmpjes op social media bijzonder goed bij. Maar op onze website staan ook veel foto's (>200), gecategoriseerd per onderdeel. Zeker een bezoekje waard:

Sponsoren

Hoofdsponsor


Topsponsoren


Subsidieverstrekkers


Sponsoren
Actemium - Atelier De Bruijn - Bakkerij Dees - De Pooter Personeelsdiensten - De Smet Accountants - De Zeeuwse - Delta Comfort BV - Gino van den Broecke - H4A - Horeca Markt Hulst - Horeca Markt Terneuzen - Jasperse Transport - Linex - Nederdesign.nl - Provincie Zeeland - Regiobank - Smit Promotions - Van Westen - Yara - Zaman - Zeeland Supply


Subsponsoren
Albert Heijn Hulst - Beeldmerk - Evides - Flowershop Oudeman - Health Center Bodyline - ICL IP Terneuzen - Ondernemersvereniging Hulst - Tamoil - Van den Manacker Transport - Engie

Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Grensverleggend en afwisselend.

Fotografie: Gino van den Broecke