Marathon Zeeuws-Vlaanderen

18 & 19 april 2020

Goede doelen

Ieder jaar doneert de Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen een deel van de inkomsten aan één of meerdere goede doelen, waarbij stimulering van de gehandicaptensport voorop staat. De goede doelen maken we in de loop van het jaar bekend.

Heeft u een idee ten aanzien van een goed doel, laat het ons weten: secretaris@marathonzvl.nl

Goede doelen 2018

KIKA

KiKa heeft als doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting.

Meer specifiek streeft KiKa naar:

1.     Verhoging van de genezingskans naar 95%.

2.     Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).

3.     Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).

KiKa werft fondsen voor deze speciale onderzoeken, waarmee kinderen versneld hun kanker kunnen overwinnen.

 

ID-CYCLING

ID staat voor "Intellectual Disability", oftewel mensen met een verstandelijke beperking.

Onze doelstelling is om onze leden - in de leeftijdscategorie van 16 tot 62 jaar - een zinvolle, sportieve en plezierige vrijetijdsbesteding te geven.

 

JOIN4ENERGY

Iedere week worden 1 à 2 kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. Hun batterij is half leeg, laadt niet op, en loopt snel leeg. Bij de minst ernstige vorm hebben kinderen na 50 meter lopen het gevoel een marathon te hebben afgelegd. Zij zijn dan totaal uitgeput

Join4Energy zamelt fondsen in om onderzoeken en projecten te financieren die een bijdrage leveren aan het vinden van medicijnen en/of behandelmethoden die de gevolgen van de ziekte bestrijden en mogelijk genezing brengen. Daarmee is het doel tweeledig.